• Mateřská škola Tábor

    Sokolovská 2417

O nás

Škola podporující zdraví

services

Základní informace

Mateřská škola je umístěna v klidné části města v lokalitě Pražského sídliště, v těsné blízkosti základních škol a v dosahu MHD. Kapacita MŠ je 160 dětí. Jedná se o rozsáhlý areál několika budov - pavilonů, který je obklopen udržovanou zelení školní zahrady a propojen spojovacími chodbami. Ke škole náleží školní kuchyně, která zajišťuje stravu pro děti z MŠ i odl. pracoviště.

Škola má 6 tříd + hospodářské zázemí, s celkovou kapacitou 160 dětí. Všechny třídy jsou věkově smíšené – ve třídách jsou společně děti ve věku od 3 do 6 let, respektujeme sourozenecké i kamarádské vztahy dětí, máme připravené zázemí i vlastní zkušenosti při práci s dětmi se zdravotním postižením.

Třídy mají obrázkové značení: „jablíčková, srdíčková, sluníčková, hříbečková, zvonečková, motýlková“. Stravování dětí zajišťuje školní jídelna, která sídlí v areálu školy.

Zřizovatelem tohoto zařízení je město Tábor.

Provozní doba MŠ

Po-Pá 6.00-16.15hod.

Zaměření školy

Od června 1997 je mateřská škola zařazena na základě zpracování několika vlastních projektů do celorepublikové sítě „ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ", jehož garantem je Státní zdravotní ústav v Praze - Program Škola podporující zdraví

Projekt: Bez obav spolu

Škola byla partnerem projektu Bez obav spolu, který byl ukončen k 30.6.2019.

Více informací o projektu zde

Projekt: Spolu to zvládneme

Škola získala dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II“.

Více informací o projektu zde

Náš tým

Lenka Spálenková

Ředitelka

Zvonečková třída

Marie Dvořáková

Hříbečková třída

Jitka Vandrovcová

Hříbečková třída

Jana Ťoupalová

Sluníčková třída

Lenka Stočesová

Sluníčková třída

Světlana Kozáková

Motýlková třída

Ludmila Kotrlíková

Motýlková třída

Martina Pinkavová

Srdíčková třída

Ilona Halounová

Srdíčková třída

Jana Kabelíková

Jablíčková třída

Petra Samková

Jablíčková třída

Zuzana Samcová

Zvonečková třída

Jiřina Hanousková

Zvonečková třída

Veronika Novotná

Rodičovská dovolená

Petra Hajíčková

Ekonomická pracovnice

Lenka Blažková

Speciální pedagog

Michala Klímová

Asistent pedagoga

Jiřina Susková

Provozní zaměstnankyně

Zdena Bakulová

Provozní zaměstnankyně

Markéta Vandrovcová

Provozní zaměstnankyně

Šárka Zouharová

Provozní zaměstnankyně

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
garantem je Státní zdravotní ústav v Praze

Aktuality

Co nás čeká

OZNÁMENÍ RODIČŮM

13. května 2020 - 31. května 2020

Oznámení rodičům – znovuotevření mateřské školy. Vážení rodiče, Srdečně vás zdravím z naší mateřské školy a tímto vám oznamuji, že Rada města Tábor schválila na svém jednání dne 11.5. 2020 po dohodě s řediteli škol znovuotevření mateřských škol v Táboře, jejichž je město Tábor zřizovatelem, ke dni 25.5.2020. Otevření provozu MŠ je spojeno stále s mimořádnými epidemiologickými opatřeními a doporučením Ministerstva zdravotnictví v souladu s dokumentem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem “ Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/20.“ / celý dokument je přiložen na webu školy v sekci Dokumenty včetně Čestného prohlášení/. Pro zajištění maximální ochrany zdraví dětí a zaměstnanců školy doporučujeme docházku dětí do MŠ zejména v těch případech, kdy rodiče plní neodkladné pracovní povinnosti nebo se nachází v tíživé sociálně ekonomické situaci. V tomto týdnu / tj. od 12.do 15.5./ zjišťují vaše třídní paní učitelky skutečný zájem a potřebu docházky vašeho dítěte do MŠ, kdy vás žádáme o vaše vyjádření do 18.5.2020. Úplata za vzdělávání – školné nebude inkasováno ani v měsíci květnu 2020, úplata bude hrazena až od měsíce června 2020, kdy dětem , které budou z docházky omluveny a nebudou do MŠ docházet bude automaticky prominuta na 0,-Kč. Děkuji vám za vaši vstřícnost a spolupráci a věřím, že společně mimořádné podmínky při znovuotevření mateřské školy zvládneme. Každý sám za sebe musíme přijmou odpovědnost v zájmu ochrany zdraví svého a svých dětí. Držím vám palce a opatrujte se. Lenka Spálenková, ředitelka školy

DŮLEŽITÉ INFORMACE K OTEVŘENÍ MŠ 25.5.2020

22. května 2020 - 30. června 2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE ZNOVUOTEVŘENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO RODIČE A DĚTI PŘI NÁSTUPU DO MŠ OD 25.5.2020 1. Při prvním vstupu do MŠ předložit písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. 2. Dítě je doprovázeno pouze jednou dospělou osobou, která se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, po dobu nezbytně nutnou ( zejména předání, vyzvednutí dítěte). Při vstupu do objektu použijí dezinfekci. 3.Současně je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školou. 4. V prostoru šaten, je povolen vstup pro doprovod dítěte a je omezen na co možno nejkratší dobu - je řízeno tak, aby se v šatně vyskytovaly naráz maximálně 2 děti s doprovodem. 5. Je zakázáno vnášet osobní hračky dětí 6. Při vyzvednutí dítěte ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení a toto musí být uloženo v obalu. 7. Každé dítě bude mít samostatný uzavíratelný igelitový sáček na roušku, se kterou do školky přišlo rodič zajistí, aby dítě mělo v uzavíratelném sáčku se jménem dítěte čistou roušku pro případ podezření na možnou nákazu. 8. Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do třídy si děti musí důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. Mytí probíhá zpravidla pod dohledem pedagogického pracovníka. Nevstupujte do umýváren, zůstaňte v šatně. 9. Na toaletách a umývárně se používají jednorázové papírové ručníky. 10. Pro pobyt dětí venku bude využívána pouze školní zahrada. Pro hygienu pitného režimu doporučujeme pro každé dítě vlastní plastovou nádobu s uzávěrem, kterou si děti přinesou z domova. 11. Stravování dětí je zajištěno v běžném režimu, při vydávání jídel je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. Děkujeme za dodržování. Vaše mateřská škola.

červen

1. června 2020 - 30. června 2020

Letošní měsíc červen si prožijeme v intimitě jednotlivých tříd tak, abychom respektovali požadavky na stávající, leč stále ještě náročnou epidemiologickou situaci v naší zemi. Ve třídách je opět slyšet dětský smích, prozpěvování či brebentění dětí a to je nejlepším povzbuzením pro přicházející letní čas. V naší mateřské škole jsme otevřeli 5 tříd – srdíčka, jablíčka, zvonečky, motýlky a hříbečky vzhledem k počtu přihlášených dětí na tento měsíc. Počet dětí ve třídách je trochu nižší / 12 – 17 dětí/, což je ale optimální pro skupinové činnosti, které se snažíme přenášet co nejvíce ven, na naší školní zahradu. Je vytvořen i dostatek prostoru pro individuální práci s dětmi. Děti tvoří uzavřenou skupinu a jsou tak ve svých třídách nebo na školní zahradě od ranního příchodu až do odpoledního rozcházení, provoz MŠ zůstal zachován od 6,00 do 16,15 hodin. V tomto měsíci se již NEREALIZUJÍ ŽÁDNÉ DOPLŇKOVÉ AKTIVITY ŠKOLY, ANI PLÁNOVANÉ AKCE PRO VELKOU SKUPINU DĚTÍ A RODIČŮ / divadelní představení, koncerty, společné akce, výlety apod. /. Paní učitelky připravují pro děti ze své třídy zážitkové programy a činnosti tak, abychom si s vašimi dětmi poslední měsíc školního roku společně hezky prožili. Děkujeme vám za vaši podporu a spolupráci po celý školní rok. Vaše mateřská škola.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

1. června 2020 - 30. června 2020

Letošní prázdninový provoz proběhne dle naplánovaného harmonogramu ve spolupráci se zřizovatelem školy městem Tábor/ na webu školy v sekci Dokumenty - Ostatní - „Prázdninový provoz léto 2020“. Naše mateřská škola jako právní subjekt se uzavře od středy 01.7.2020 do pátku 24.7.2020. Prázdninový provoz bude nejprve zahájen na pracovišti MŠ Kpt. Nálepky 2393 tj. od 27.7. do 07.8.2020 a bude pokračovat od 10.8. do 21.8.2020 na pracovišti MŠ Sokolovská 2417. Od 24.8. do 31.8.2020 budou otevřena již obě pracoviště ještě v režimu prázdninového provozu. Přihlášky na prázdninový provoz podávejte do 12.6.2020. Vzhledem ke čtyřtýdennímu přerušení provozu MŠ bude při zahájení prázdninové docházky dítěte od zákonných zástupců vyžadováno Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. / formulář ke stažení na webu školy v sekci Dokumenty – Ostatní – Čestné prohlášení/. Nový školní rok bude zahájen v úterý 01.9.2020. Bližší informace vám poskytneme na tel. čísle 381232676 /kancelář ředitelky školy/ nebo 381232617 / odloučené pracoviště MŠ Kpt. Nálepky 2393 p. Jana Janovská, zástupkyně ředitelky/.

Věkově smíšené třídy podporující
sourozenecké i kamarádské vztahy dětí


Zůstaňte s námi v kontaktu


Kontakty

Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417

Adresa:

Mateřská škola Tábor
Sokolovská 2417, 390 03 Tábor

Telefon:

Ředitelka školy: Lenka Spálenková
Pevná linka do kanceláře: 381 232 676

Pevná linka do tříd: 381 232 774
Email: mssokolovska@quick.cz
Email: mssokolovska@seznam.cz
IČO: 75001179
IZO: 663000301
ID datové schránky: uw9k2b2
Provozní doba MŠ: Po-Pá 6:00 - 16:15 hod.

Odloučené pracoviště Kpt. Nálepky

Adresa:

Mateřská škola Tábor
Kpt. Nálepky 2393, 390 03 Tábor

Telefon:

Pevná linka: 381 232 617
(Kancelář zastupující ved. učitelky Jany Janovské)
Email: mspetrohradska2006@volny.cz
Provozní doba MŠ: Po-Pá 6:00 - 17:00 hod.

Školní jídelna

Školní jídelna - výdejna

Sokolovská 2417, 390 03 Tábor

Telefon:

Pevná linka: 381 233 822
Email: jidelnamstabor@seznam.cz