• Mateřská škola Tábor

    Kapitána nálepky 2393

O nás

Ekologické myšlení dětí

services

Naše škola

Škola je součástí právního subjektu MŠ Tábor, Sokolovská 2417.

Jednopatrová budova naší školy se nachází v klidné lokalitě Pražského sídliště uprostřed rozlehlé a velmi dobře vybavené zahrady.

Naše mateřská škola má 4 homogenní třídy. Třídu „Berušek“„Motýlků“„Rybiček“ a „Kočiček“, která je z organizačních důvodů věkově smíšená.

Kapacita MŠ je 110 dětí. Zřizovatelem tohoto zařízení je město Tábor.

Provozní doba MŠ: Po-Pá 6.00-17.00hod.


Zaměření školy

Naší snahou je podporovat přirozenou zvídavost dětí a vycházet co nejvíce vstříc jejich touze po objevování světa na základě vlastních zkušeností.

Zaměřujeme se na rozvoj ekologického myšlení dětí. Častými vycházkami do přírody vytváříme v dětech úctu a lásku k životnímu prostředí.

Společně jsme vytvořili Školní Vzdělávací Program s názvem “Do mašinky pojďte hned, objevíme celý svět.” V rámci vzdělávání zařazujeme do činností rovněž angličtinu, keramiku, hru na flétnu, logopedickou prevenci a plavecký výcvik. Nad rámec vzdělávání mají rodiče možnost děti přihlásit do tanečního kroužku ATAK či do Anglického kroužku. Naše škola je zapojena do projektu Malý zahradník. Více informací o projektu zde.

Rodičům a dětem nabízíme partnerský přístup, respektující komunikaci a spousta prostoru pro společné aktivity.

Náš tým

Lenka Spálenková

Ředitelka

Jana Janovská

Třída Rybičky

Stanislava Smolíková

Třída Rybičky

Alena Kosíková

Asistent pedagoga

Jitka Svačinová

Třída Kočičky

Iva Bubnová

Třída Kočičky

Petra Bočanová

Třída Motýlci

Bohumila Janů

Třída Motýlci

Bohumila Janů

Třída Berušky

Petra Šemrová

Asistent pedagoga

Jana Vaňatová

Třída Berušky (chůva)

Renata Poddaná

Rodičovská dovolená

Jana Smažíková

Provozní zaměstnankyně

Martina Karbanová

Provozní zaměstnankyně

Jitka Kolářová

Provozní zaměstnankyně

Rozvoj ekologického myšlení dětí
vycházky do přírody a prožitkové učení
Rozpočet a další účetní dokumenty Mateřské školy Tábor, Sokolovská 2417 je zveřejněn na webových stránkách města Tábora.


Aktuality

Co nás čeká

OZNÁMENÍ ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

22. března 2021 - 15. dubna 2021

Vážení rodiče, oznamuji vám tímto, že za měsíc březen 2021 z důvodů uzavření MŠ pro přetrvávající mimořádnou epidemiologickou situaci, nebude zpoplatněn měsíční poplatek „Úplata za předškolní vzdělávání „ (tzv. školné). Platby, které přišly v měsíci březnu jako trvalý příkaz k úhradě budou vráceny na účet plátce. Lenka Spálenková, ředitelka školy V Táboře dne 22.3.2021

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

26. dubna 2021 - 9. května 2021

Ředitelství Mateřské školy Tábor, Sokolovská 2417 oznamuje rodičovské veřejnosti, že zápis nových dětí a podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 bude probíhat po dohodě se zřizovatelem školy ve dnech 03.5.-06.5. 2021. Zápis proběhne na obou pracovištích školy tj. MŠ Kpt. Nálepky 2393 a MŠ Sokolovská 2417 BEZ FYZICKÉ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ. Další informace o způsobu podání žádosti a dalších dokumentů najdete na webu MŠ : www.mssokolovska-tabor.cz./Dokumenty/Přijimací řízení do MŠ Případné dotazy vám sdělíme na tel.číslech: pro pracoviště MŠ Sokolovská 381232676 nebo 381232774, pro pracoviště MŠ Kpt.Nálepky 381232617. K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti dle kritérií pro přijetí do mateřské školy na daný školní rok / směrnice ředitelky školy /a aktuální legislativy.

OZNÁMENÍ ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

30. dubna 2021 - 6. května 2021

Vážení rodiče, oznamuji vám tímto, že pro měsíc duben 2021 je stanovena částka 225,-Kč za úplatu za vzdělávání vzhledem k otevření provozu mateřské školy od 12.4.2021 / týká se dětí, které dochází do MŠ a neplní ještě povinnou předškolní docházku a do MŠ dochází dle výjimky / Manuál MŠMT „ Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke Covid-19, ze dne 06.4.2021. Ostatním dětem z důvodů uzavření MŠ pro přetrvávající mimořádnou epidemiologickou situaci, nebude zpoplatněn měsíční poplatek „Úplata za předškolní vzdělávání „ (tzv. školné). Platby, které přišly v měsíci dubnu jako trvalý příkaz k úhradě budou vráceny na účet plátce. Lenka Spálenková, ředitelka školy V Táboře dne 12.4.2021

OTEVŘENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

7. května 2021 - 16. května 2021

Vážení rodiče, informujeme vás tímto, že od pondělí 10.5.2021 se otevírá provoz mateřské školy, včetně školní jídelny pro všechny děti. I nadále vás žádáme o dodržování všech hygienických opatření při vstupu do budovy mateřské školy tak, jak byla nastavena na začátku školního roku. Děkujeme vám za spolupráci a trpělivost. Vstup třetích osob do areálu mateřské školy je i nadále přísně zakázán, veškeré návštěvy ohlašujte telefonicky na čísle 739047474. Lenka Spálenková, ředitelka školy V Táboře dne 07.5.2021

Podporujeme přirozenou zvídavost
a touhu po objevování


Zůstaňte s námi v kontaktu


Kontakty

Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417

Adresa:

Mateřská škola Tábor
Sokolovská 2417, 390 03 Tábor

Telefon:

Ředitelka školy: Lenka Spálenková
Pevná linka do kanceláře: 381 232 676

Pevná linka do tříd: 381 232 774
Email: mssokolovska@quick.cz
Email: mssokolovska@seznam.cz
IČO: 75001179
IZO: 663000301
ID datové schránky: uw9k2b2
Provozní doba MŠ: Po-Pá 6:00 - 16:15 hod.

Odloučené pracoviště Kpt. Nálepky

Adresa:

Mateřská škola Tábor
Kpt. Nálepky 2393, 390 03 Tábor

Telefon:

Pevná linka: 381 232 617
(Kancelář zastupující ved. učitelky Jany Janovské)
Email: mspetrohradska2006@volny.cz
Provozní doba MŠ: Po-Pá 6:00 - 17:00 hod.

Školní jídelna

Školní jídelna - výdejna

Sokolovská 2417, 390 03 Tábor

Telefon:

Pevná linka: 381 233 822
Email: jidelnamstabor@seznam.cz