• Mateřská škola Tábor

    Kapitána nálepky 2393

O nás

Ekologické myšlení dětí

services

Naše škola

Škola je součástí právního subjektu MŠ Tábor, Sokolovská 2417.

Jednopatrová budova naší školy se nachází v klidné lokalitě Pražského sídliště uprostřed rozlehlé a velmi dobře vybavené zahrady.

Naše mateřská škola má 4 homogenní třídy. Třídu „Berušek“„Motýlků“„Rybiček“ a „Kočiček“, která je z organizačních důvodů věkově smíšená.

Kapacita MŠ je 110 dětí. Zřizovatelem tohoto zařízení je město Tábor.

Provozní doba MŠ: Po-Pá 6.00-17.00hod.


Zaměření školy

Naší snahou je podporovat přirozenou zvídavost dětí a vycházet co nejvíce vstříc jejich touze po objevování světa na základě vlastních zkušeností.

Zaměřujeme se na rozvoj ekologického myšlení dětí. Častými vycházkami do přírody vytváříme v dětech úctu a lásku k životnímu prostředí.

Společně jsme vytvořili Školní Vzdělávací Program s názvem “Do mašinky pojďte hned, objevíme celý svět.” V rámci vzdělávání zařazujeme do činností rovněž angličtinu, keramiku, hru na flétnu, logopedickou prevenci a plavecký výcvik. Nad rámec vzdělávání mají rodiče možnost děti přihlásit do tanečního kroužku ATAK či do Anglického kroužku. Naše škola je zapojena do projektu Malý zahradník. Více informací o projektu zde.

Rodičům a dětem nabízíme partnerský přístup, respektující komunikaci a spousta prostoru pro společné aktivity.

Náš tým

Lenka Spálenková

Ředitelka

Jana Janovská

Třída Rybičky

Stanislava Smolíková

Třída Rybičky

Alena Kosíková

Asistent pedagoga

Jitka Svačinová

Třída Kočičky

Iva Bubnová

Třída Kočičky

Petra Bočanová

Třída Motýlci

Bohumila Janů

Třída Motýlci

Bohumila Janů

Třída Berušky

Petra Šemrová

Asistent pedagoga

Jana Vaňatová

Třída Berušky (chůva)

Renata Poddaná

Rodičovská dovolená

Jana Smažíková

Provozní zaměstnankyně

Martina Karbanová

Provozní zaměstnankyně

Jitka Kolářová

Provozní zaměstnankyně

Rozvoj ekologického myšlení dětí
vycházky do přírody a prožitkové učení
Rozpočet a další účetní dokumenty Mateřské školy Tábor, Sokolovská 2417 je zveřejněn na webových stránkách města Tábora.


Aktuality

Co nás čeká

Informace k uzavření Mateřských škol

13. dubna 2021

Informace rodičům – UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Na základě usnesení vlády ze dne 26.02.2021 č. 200 se uzavírá provoz mateřské školy od 01.3.2021, uzavřena je též školní jídelna. K žádostem o ošetřovné vám poskytujeme informaci na tento odkaz: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. K zajištění distančního vzdělávání pro děti v posledním ročníku MŠ tj. povinného předškolní vzdělávání vám budou poskytnuty informace prostřednictvím třídních učitelek v následujícím týdnu. Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 Pro město Tábor je určenou školou k zajištění této péče Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732, kontakt tel. a fax: 381 262 391, mobil: 739 570 160, e-mail: skola@zshelsinska.cz. V případě dotazů či dalších informací kontaktujte ředitelku školy PaedDr. Lenku Spálenkovou – tel.739047474, email mssokolovska@seznam.cz (MŠ Sokolovská) nebo zástupkyni ředitelky Mgr. Janu Janovskou, tel. 607700734, email mspetrohradska2006@volny.cz.(MŠ Kpt. Nálepky) V Táboře dne 27.02.2021 Lenka Spálenková, ředitelka školy.

1.fáze otevření provozu mateřské školy

13. dubna 2021 - 30. dubna 2021

Vážení rodiče, informujeme vás tímto, že 1.fázi otevření provozu mateřské školy, včetně školní jídelny zahajujeme od pondělí 12.4.2021. . Nárok na prezenční vzdělávání mají děti v posledním povinném ročníku vzdělávání / tj. 5 - 6 leté/ a dále děti, jejichž zákonní zástupci spadají do vybraných profesí dle Manuálu MŠMT „ Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke Covid-19, ze dne 06.4.2021. Pro ostatní děti, je provoz mateřské školy nadále uzavřen. Do areálu mateřské školy je po dobu mimořádných epidemiologických opatření vstup třetích osob přísně zakázán, veškeré návštěvy ohlašujte telefonicky na čísle 607700734. Bližší informace na webu školy: mssokolovska-tabor.cz. Lenka Spálenková, ředitelka školy V Táboře dne 09.4.2021

Testování dětí v MŠ od 26.4.2021

23. dubna 2021 - 9. května 2021

Oznamujeme vám, že od 26.4.2021 provádíme testování dětí antigenními testy SINGCLEAN. Ostatní podmínky\ pro testování zůstávají stejné. Informační letáček v souboru ke stažení. Vaše mateřská škola.

instruktáž k testování

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

26. dubna 2021 - 9. května 2021

Ředitelství Mateřské školy Tábor, Sokolovská 2417 oznamuje rodičovské veřejnosti, že zápis nových dětí a podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 bude probíhat po dohodě se zřizovatelem školy ve dnech 03.5.-06.5. 2021. Zápis proběhne na obou pracovištích školy tj. MŠ Kpt. Nálepky 2393 a MŠ Sokolovská 2417 BEZ FYZICKÉ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ. Další informace o způsobu podání žádosti a dalších dokumentů najdete na webu MŠ : www.mssokolovska-tabor.cz./Dokumenty/Přijimací řízení do MŠ Případné dotazy vám sdělíme na tel.číslech: pro pracoviště MŠ Sokolovská 381232676 nebo 381232774, pro pracoviště MŠ Kpt.Nálepky 381232617. K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti dle kritérií pro přijetí do mateřské školy na daný školní rok / směrnice ředitelky školy /a aktuální legislativy.

Podporujeme přirozenou zvídavost
a touhu po objevování


Zůstaňte s námi v kontaktu


Kontakty

Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417

Adresa:

Mateřská škola Tábor
Sokolovská 2417, 390 03 Tábor

Telefon:

Ředitelka školy: Lenka Spálenková
Pevná linka do kanceláře: 381 232 676

Pevná linka do tříd: 381 232 774
Email: mssokolovska@quick.cz
Email: mssokolovska@seznam.cz
IČO: 75001179
IZO: 663000301
ID datové schránky: uw9k2b2
Provozní doba MŠ: Po-Pá 6:00 - 16:15 hod.

Odloučené pracoviště Kpt. Nálepky

Adresa:

Mateřská škola Tábor
Kpt. Nálepky 2393, 390 03 Tábor

Telefon:

Pevná linka: 381 232 617
(Kancelář zastupující ved. učitelky Jany Janovské)
Email: mspetrohradska2006@volny.cz
Provozní doba MŠ: Po-Pá 6:00 - 17:00 hod.

Školní jídelna

Školní jídelna - výdejna

Sokolovská 2417, 390 03 Tábor

Telefon:

Pevná linka: 381 233 822
Email: jidelnamstabor@seznam.cz